Wypożyczalnia sprzętu dla uczestników projektów „Lepsze życie” oraz „Zdrowe życie w Łodzi-ZIT „

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników programu „Lepsze Zycie”

Dokumenty dotyczące sposobu wypożyczania znajdują się na „forum dla uczestników projektu”, przekazanych uczestnikom programu tabletach wspierających teleopiekę oraz w biurze projektu i wypożyczalni. Wypożyczalnia przeznaczona jest tylko dla uczestników projektu „Lepsze życie” w okresie realizacji projektu do 31.01.2020 r.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników programu „Zdrowe życie w Łodzi ZIT

Dokumenty dotyczące sposobu wypożyczania znajdują się na „forum dla uczestników projektu”, przekazanych uczestnikom programu tabletach wspierających teleopiekę oraz w biurze projektu i wypożyczalni. Wypożyczalnia przeznaczona jest tylko dla uczestników projektu „Zdrowe życie w Łodzi ZIT” w okresie realizacji projektu do 30.09.2020 r.

 Szanowni państwo po zakończeniu programów Poradnia wypożycza sprzęt rehabilitacyjny na zasadach komercyjnych. Zamówiony sprzęt dostarczany jest do domu Pacjenta , tam też prowadzony jest instruktaż w zakresie wykorzystania urządzenia. W przypadku drobnego sprzętu istnieje możliwość odbioru na miejscu w poradni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

W sprawie sprzętu kontakt nzozmenes@e.pl  tel ;602753030

Wykaz sprzętu

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

(uwaga regulamin dla wypożyczalni Projektu Lepsze Życie oraz Zdrowe Życie w Łodzi ,obowiązujący  po zakończeniu projektów)

logo fundusze europejskie