Wypożyczalnia sprzętu dla uczestników projektów „Lepsze życie” oraz „Zdrowe życie w Łodzi-ZIT „

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników programu „Lepsze Zycie”

Dokumenty dotyczące sposobu wypożyczania znajdują się na „forum dla uczestników projektu”, przekazanych uczestnikom programu tabletach wspierających teleopiekę oraz w biurze projektu i wypożyczalni. Wypożyczalnia przeznaczona jest tylko dla uczestników projektu „Lepsze życie” w okresie realizacji projektu do 30.11.2019 r.

Osobą odpowiedzialną za procedurę doboru sprzętu i instruktarz jest mgr Agata Pierzgalska -Kalkowska (rehabilitant)

 

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników programu „Zdrowe życie w Łodzi ZIT

Dokumenty dotyczące sposobu wypożyczania znajdują się na „forum dla uczestników projektu”, przekazanych uczestnikom programu tabletach wspierających teleopiekę oraz w biurze projektu i wypożyczalni. Wypożyczalnia przeznaczona jest tylko dla uczestników projektu „Zdrowe życie w Łodzi ZIT” w okresie realizacji projektu do 31.03.2020 r.

Osobą odpowiedzialną za procedurę doboru sprzętu i instruktarz jest mgr Urszula Malinowska-Methneni (rehabilitant)

 

 

logo fundusze europejskie