Lepsze życie

logo fundusze europejskie

PROJEKT – Lepsze życie

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

RODZAJ WSPARCIA:

Wsparciem objętych zostanie 60 osób niesamodzielnych (50K i 10M) osoby z diagnozą w skali Barthel pomiędzy 40-60 pkt oraz 60 osób, którzy występować będą w roli opiekunów faktycznych tych osób (45K i 15M)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.06.2017 r. – 30.01.2020 r.

Wartość projektu: 1.993.519,44 zł
Dofinansowanie: 1.794.059,44 zł

KONTAKT:
tel. 602 75 30 30
e-mail: nzozmenes@e.pl

BIURO PROJEKTU:
ul. Głowackiego 5a/u
91-734 Łódź
czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 09:00 – 17:00

CEL:

Celem główny projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych oraz poprawa jakości opieki zdezinstytucjonalizowanej dla 60osób niesamodzielnych (50K/10M) w wieku pow. 60 lat zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego – miasta Łodzi oraz wsparcie opiekunów faktycznych tych osób w liczbie 60 (45K/15M) w zakresie procesu opiekuńczego i przygotowania ich do pełnionych ról opiekunów, w okresie od 01.VI.2017 r. do 31. I. 2020 r. w Łodzi.
Brak wsparcia w tym obszarze stanowi zdiagnozowany problem i przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia osób niesamodzielnych. Dzięki realizacji projektu zwiększona zostanie dostępność procedur medycznych dla osób niesamodzielnych funkcjonujących w trybie opieki zdezinstytucjonalizowanej.

Harmonogram udzielanego wsparcia:

– usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych w ich miejscu przebywania codziennie w godzinach od 08:00 – 21:00 (średnio 1 raz w tygodniu po 1 h w okresie całego projektu na osobę, w zależności od zaleceń medycznych)

– usługi rehabilitacyjne/masaż dla osób niesamodzielnych w ich miejscu przebywania codziennie w godzinach 08:00 – 21:00 (średnio 2 razy w tygodniu po 1 h w okresie całego projektu na osobę, w zależności od zaleceń medycznych)

– usługi lekarskie (lekarz chorób wewnętrznych, internista, kardiolog, psychiatra) dla osób niesamodzielnych w ich miejscu przebywania codziennie w godzinach 08:00 – 21:00 (średnio 1 raz w miesiącu po 1 h w okresie całego projektu na osobę, w zależności od zaleceń medycznych)

– wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych przy ul. Głowackiego 5a/u w NZOZ Poradni Specjalistycznej dr Ewy Anny Menes od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 (w okresie całego projektu)

– teleopieka 24H telefoniczna obsługa dla osób niesamodzielnych 24H (w okresie całego projektu)

– indywidualne szkolenia i konsultacje opiekunów fatycznych w miejscu dogodnym dla opiekunów faktycznych codziennie w godzinach 08:00 – 21:00 (28 razy po 1 h w okresie całego projektu na osobę)

– szkolenia/doradztwo w sprawie kompetencji cyfrowych opiekunów fatycznych w miejscu dogodnym dla opiekunów faktycznych codziennie w godzinach 08:00 – 21:00 (4 razy po 1 h w okresie całego projektu na osobę)

– forum dla uczestników projektu 24h (w okresie całego projektu)


Szanowni Państwo w dniu 31.01.2020 r zakończyliśmy realizację programu pn” Lepsze życie”. Jeśli wyrażają Państwo życzenie kontynuowania opieki analogicznej do zawartej w projekcie tj:

opieki pielęgniarskiej,rehabilitacyjnej, lekarskiej, obcięciem systemem teleopieki lub korzystaniem z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego zapraszamy do naszej placówki. Po zakończeniu projektu wszelkie w/w świadczenia realizujemy w ramach usług komercyjnych-odpłatnie.

Kontakt :nzozmenes@e.pl lub 602753030

Informacje bieżące