O Nas

Funkcjonujemy na rynku usług medycznych od 1997r. Początkowo jako poradnia medycyny rodzinnej obecnie jako NZOZ dr Menes Poradnia Specjalistyczna. Nasza działalność lecznicza skoncentrowana jest na doskonałej wiedzy, fachowości oraz znajomości środowiska życia i pracy naszych pacjentów. Swoją działalność koncentrujemy w szczególności na obszarze łódzkiej dzielnicy Bałuty.

Poradnię prowadzi Dr Ewa Anna Menes, specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych, posiadający bogata praktykę medyczną także w zakresie interny i kardiologii.

W poradni realizowany jest program staży dla młodych lekarzy z zakresu medycyny rodzinnej od początku jej istnienia specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej pod kierunkiem dr Menes zdobyło blisko 30 lekarzy.

Poradnia prowadzi także szereg programów profilaktycznych – bezpłatnych dla jej pacjentów.

Cyklicznie realizowane są profilaktyczne programy kardiologiczne, neurologiczne, chorób płuc itp.

 

Ogłoszenia

Tu znajdują się ogłoszenia i informacje bieżące dotyczące naszej placówki.

 

Tablica 1 Tablica 2